ENG-cup

ENG-cup

  • – idrettscup for born og vaksne i alle aldrar
  • – lite konkurranseorientert….
  • – 5 «stemne» vert avvikla. Deltaking i minst 2 gjev premie
  • – startkontingent: 100, – for einskildpersonar, 300,- for familie.
  • Skal helst betalast på fyrste stemne

Terminliste frå kretsen kan du finne på www.friidrett.no/moreogromsdal