Hovudstyret og gruppene

Hovudstyret

Leiar: Jon Kåre Løvoll
Nestleiar: Martine Rijgersberg
Kasserar: Rober Bergerud
Skrivar: Brit Flemmen Kleiva
Vara og styrets representant i øk.gruppa: Inger Anne Aarset

Skigruppa:
Leiar: Merete Løvoll Rønneberg
Medlem:
– Jan Trygve Veiberg
– Kristina M. Løvoll
– Sigurd Rønneberg
– Ulf Johansen

Friidrett- og trimgruppa
Leiar: Mari-Linn Hole Bergerud
Medlem:
– Tone Løvoll Kleiva
– Torveig Klamdal
– Kristian Indreeide/Anne Vestnes Indreeide
– Jan Kåre Eide

Økonomigruppa
Leiar: Märta Daggå
Medlem:
– Elisabet Birkeland
– Inger Anne Aarset
– Airi Kalma

Baneansvarleg Langereiten:
Gunnar Helge Lund

Materialforvaltar klubbhus:
Per Andre Rønneberg

Kontrollutval:
– Egil Berge
– Jan Olav Hesthaug
Vara:
– Kjell Narve Indreeide
– Terje Birkeland

Valnemnd
Leiar: Elisabeth Birkeland
Medlem:
– Per Arne Løvoll
– Gunnar Inge Eide